Βάσεις Δεδομένων

Προσφέρετε πρόσβαση σε ελεύθερες βάσεις δεδομένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα μέσω της διαδικτυακής πύλης του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πλέον τούτου, το προσωπικό είναι πρόθυμο να σας κατευθύνει στη χρήση αυτών των πηγών. Στην βιβλιοθήκη θα βρείτε ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για την χρήση των πηγών και των τρόπο αναζητήσεις πληροφοριών.

Στην ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε ένα συγκεντρωτικό κατάλογο όλων των ελευθέρων και δωρεάν ηλεκτρονικών ελληνικών περιοδικών.