Δανεισμός

Ο δανεισμός είναι η βασική και κύρια λειτουργία κάθε Βιβλιοθήκης. Η συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγ. Αθανασίου είναι στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού. Η διαχείριση και ο δανεισμός του υλικού αυτού γίνεται με το αυτοματοποιημένο σύστημα του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.6.

Δικαίωμα δανεισμού έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου καθώς και οι αλλοδαποί πολίτες για όσο ισχύει η σύμβαση παραμονής τους στην Κύπρο. Το δικαίωμα του δανεισμού ισχύει μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης. Η εγγραφή μέλους γίνεται με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του, και τη συμπλήρωση μιας φόρμας με τα προσωπικά του στοιχεία. Η κάρτα μέλους, με την οποία γίνεται ο δανεισμός, εκδίδεται αμέσως και ισχύει για ένα χρόνο. Το κάθε μέλος έχει τη δική του κάρτα δανεισμού με την οποία μπορεί να δανεισθεί μέχρι τέσσερα (4) βιβλία. Η διάρκεια δανεισμού είναι δεκαπέντε (15) ημέρες με δυνατότητα μίας ανανέωσης των δεκαπέντε (15) ημερών. Το κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να γίνει κράτηση σε ένα τεκμήριο που είναι ήδη δανεισμένο. Η Βιβλιοθήκη ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο τηλεφωνικά αμέσως μόλις επιστραφεί για να προσέλθει στη Βιβλιοθήκη να το παραλάβει.

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλη τη συλλογή. Η Βιβλιοθήκη δανείζει το μεγαλύτερο τμήμα του υλικού της σε όλα τα μέλη της εκτός από το πληροφοριακό υλικό που αποτελείτε από τις εγκυκλοπαίδειες και τα λεξικά, επίσης δεν δανείζονται τα περιοδικά και οι εφημερίδες.

Επίσης οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν μόνοι τους το βιβλίο που επιθυμούν χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που είναι στη διάθεση του κοινού στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.