Εκπαιδευτικά προγράμματα

Αναλαμβάνονται κατόπιν συνεννόησης εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο της βιβλιοθήκης για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Κατά την διάρκεια του διαδραστικού προγράμματος τα παιδιά γνωρίζουν τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης καθώς και τις αρετές του κόσμου των βιβλίων. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 25 παιδιά και προσαρμόζεται ανάλογα στις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Για αίτηση συμμετοχής ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο library@agiosathanasios.org.cy ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.