Λειτουργίες - Έργο

Έργο της Βιβλιοθήκης είναι η απόκτηση, επεξεργασία, διαφύλαξη, καταλογογράφηση, ταξινόμηση και προβολή της ελληνικής και ξένης παραγωγής, καθώς και η προαγωγή και ενθάρρυνση της χρήσης του υλικού αυτού από το κοινό παρέχοντας έτσι υπηρεσίες εκπαίδευσης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, όχι μόνο μέσο του έντυπου υλικού που διαθέτει αλλά και μέσο ψηφιακών πηγών πληροφόρησης μέσα από ένα συγκερασμό παραδοσιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών παροτρύνει τους πολίτες να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινωνία της γνώσης.