Μελλοντικά Σχέδια

  • Στόχος είναι να λειτουργήσει ο πρωτοποριακός θεσμός Media Lab στο μεσοπάτωμα του κτηρίου ώστε να δοθεί στο κοινό η δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίχτυο και στον κόσμο της πληροφόρησης καθώς και η δυνατότητα επεξεργασίας ενός βίντεο, καταγραφής μια ψηφιακής ιστορίας ή η ηχογράφηση ενός τραγουδιού.
  • Ένα φιλικό και ζωντανό περιβάλλον μάθησης και γνώσης για τους συμπολίτες μας.
  • Τεχνολογία που θα βοηθά και θα υποστηρίζει την ποιότητα της ζωής των πολιτών.
  • Προγράμματα, υπηρεσίες και δραστηριότητες που προωθούν τη δημιουργικότητα και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αισθήματος “κοινότητας”
  • Φιλικό και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει με αποτελεσματικότητα τις απαιτήσεις του κοινού.