Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποτελεί βασικό μέλημα του Δήμου Αγίου Αθανασίου (εφεξής «ο Δήμος»). Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), που τέθηκε σε ισχύ την 25η Μάϊου 2018, η παρούσα πολιτική έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές ή τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, μεταβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας και καθορίζει τις πρακτικές μας σχετικά με την ασφάλεια καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα.

Προσωπικά Δεδομένα
Ο όρος αυτός αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός ατόμου. Παράδειγμα των πληροφοριών αυτών είναι, το ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ο.κ.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Παραχώρηση Δεδομένων και Κατηγορίες Δεδομένων που συλλέγουμε
Για πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, δεν συλλέγουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες. Ωστόσο, η παραχώρηση των Δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που επιδιώκεται ή να είναι προαιρετική. Με την άρνηση σας να παραχωρήσετε τυχόν στοιχεία που σας ζητηθούν μέσω της Ιστοσελίδας τότε θα είναι αδύνατον να σας παρασχεθούν οι Υπηρεσίες της.

Ο Δήμος συγκεντρώνει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»). Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

α. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από χρήση της Ιστοσελίδας για πληρωμή φορολογιών, εξώδικων προστίμων συναλλαγές και τη μεταξύ μας επικοινωνία (μέσω της φόρμας επικοινωνίας). Για παράδειγμα, συλλέγουμε σημειώσεις από τις συνομιλίες μας μαζί σας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια που κάνετε, λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές που κάνατε και πώς και πότε επικοινωνείτε μαζί μας.

β. Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.

γ. Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας.

δ. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.

ε. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://agiosathanasios.org.cy/cookies-policy.

στ. Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ιστότοπου, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ και όποιους όρους αναζήτησης μπήκες.

ζ. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

Τα πιο πάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε φυσικά ή/και ηλεκτρονικά αρχεία για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Προστασία Ανηλίκων
Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατόν. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Νομιμότητα επεξεργασίας
Ο Δήμος τόσο ως υπεύθυνος επεξεργασίας όσο και ως εκτελών την επεξεργασία, συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων του.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στον Δήμο, δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς που συλλέγονται. Οι σκοποί αυτοί είναι καθορισμένοι, ρητοί και νόμιμοι, στο πλαίσιο λειτουργίας του και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, («περιορισμός του σκοπού»).

Πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ενημερώνεστε δεόντως και παρέχετε, όπου απαιτείται, η ρητή συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει με το Δήμο,
 • προκειμένου να ληφθούν μέτρα σχετικά με αίτημά σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
 • για τη συμμόρφωση του Δήμου ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τις νομικές υποχρεώσεις,
 • για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας,
 • για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Δήμος, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εν λόγων συμφερόντων.

Ως προς την εγκατάσταση cookies για την προσωποποιημένη περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο μας, η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας όπως προβλέπεται από το άρθρο 6(1) (α) του ΓΚΠΔ. Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος μας χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα του “cookies”. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://agiosathanasios.org.cy/cookies-policy.

Πού γνωστοποιούμε τα δεδομένα
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται.

Ο Δήμος, σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει σε τρίτους προσωπικά στοιχεία, που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες του. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων διεκπεραιώνεται βάσει παρεχόμενων υπηρεσιών από τρίτα μέρη (για επιτυχή διεκπεραίωση των Υπηρεσιών μας) ή/και επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχουν οι υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι δεσμεύονται με την τήρηση εμπιστευτικότητας καθώς και οι συνεργαζόμενοι με τον Δήμο τρίτοι παρόχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Δήμου και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα
Ο Δήμος μας λαμβάνει όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, παράνομη καταστροφή ή κοινολόγηση και φθορά.

Τρίτοι πάροχοι Υπηρεσιών και Συνδέσμοι προς άλλες ιστοσελίδες
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε Ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Η προστασία αφορά όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση των Υπηρεσιών του Δήμου, στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του και της συνεργασίας του με πολίτες και φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, δεν καταργεί υποχρεώσεις που προκύπτουν από διατάξεις άλλων νόμων στο πλαίσιο της λειτουργίας και της παροχής υπηρεσιών του, προς του δημότες του εντός του πλαισίου των νόμιμων τεκμηριωμένων αρμοδιοτήτων του.

Ο Δήμος προκειμένου να λειτουργεί σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε σειρά ενεργειών που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Διάρκεια τήρησης των Δεδομένων
Ο Δήμος διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της εκάστοτε νόμιμης επεξεργασίας τους, όπως ορίζει και επιβάλλει ο Κανονισμός, στα πλαίσια τόσο της εκπλήρωσης των καθηκόντων του Δήμου προστατεύοντας καθώς και το ζωτικό συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων όσο και της εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί, και καθώς επίσης για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή υποχρεώσεων.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σας δίδεται το δικαίωμα, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο Δήμο, άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων:

 • Δικαίωμα Ενημέρωσης:
  Είναι το δικαίωμα σας για ενημέρωση σας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένων που τηρούνται στα Αρχεία των Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα:
  Αφορά στο δικαίωμα για ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στα Αρχεία των Υπηρεσιών του Δήμου και το δικαίωμα απόκτησης αντιγράφου αυτών.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης:
  Διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων που αφορούν κάθε υποκείμενο των δεδομένων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
 • Δικαίωμα Διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη):
  Διαγραφή των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, όπως ορίζει κατά περίπτωση η ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας.
 • Περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία:
  Μπορείτε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Στη φορητότητα των δεδομένων:
  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Δικαίωμα εναντίωσης:
  Είναι το δικαίωμα με το οποίο μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Δήμου.
 • Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ):
  Δηλαδή το δικαίωμα σας να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) και παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

Τρόπος Άσκησης Δικαιωμάτων:
Κάθε αίτημα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να απευθύνεστε εγγράφως προς το Δήμο και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ).

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpoagiosathanasios.org.cy
Διεύθυνση: Σταυραετού του Μαχαιρά 42, 4104 Άγιος Αθανάσιος Λεμεσός
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: CPBROS LTD (geevo®) – Χριστόδουλος Παπαδόπουλος

Aφού εξακριβωθεί η νομιμότητα του αιτήματος, η ανταπόκριση του Δήμου μας στο αίτημα λαμβάνει χώρα εντός της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό προθεσμίας, ήτοι των τριάντα (30) ημερών. Σε κάθε περίπτωση όμως που καταστεί ανέφικτη η υλοποίηση του αιτήματος εντός του προαναφερόμενους διαστήματος και/ή όταν προκύψει αιτιολογημένη ανάγκη, ο Δήμος δύναται να παρατείνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερών παρέχοντας προς τούτο ενημέρωση στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι τον αιτούντα.

Εάν το αίτημα σας κριθεί από το Δήμο ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας
Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή
Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument / Πληροφορίες για Πολίτες / Υποβολή Παραπόνου στην Επίτροπο), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Κυπριακής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου σας προτρέπουμε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα πολιτική απορρήτου εφόσον αυτή ενημερώνεται όποτε κριθεί αναγκαίο.

Τελευταία Ενημέρωση: 10/09/2019