Συλλογή περιοδικών και εφημερίδων

Η βιβλιοθήκη διαθέτη συλλογές Κυπριακών περιοδικών και εφημερίδων Free-press καθώς και περιοδικών με συνδρομή.