Σκοπός

Οι σκοποί της Βιβλιοθήκης βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής για ενδελεχή έρευνα και πληροφόρηση. Πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται ώστε να αποτελεί τοπική πύλη για την αναζήτηση της γνώσης και του πολιτισμού. Γιατί οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι κέντρα διάδοσης πληροφοριών αλλά συνάμα και παραγωγής πολιτισμού, μπορούν οι ίδιες να καταστούν πολιτιστικοί χώροι αφού εδώ μπορούν να φιλοξενηθούν εκθέσεις, διαλέξεις, κινηματογραφικές προβολές, μουσικές, εικαστικές, ποιητικές εκδηλώσεις και τόσα άλλα.