Η Βιβλιοθήκη από το 1986 συγκέντρωσε μια αξιόλογη συλλογή υλικού που καλύπτει αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης καθώς και τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ψυχαγωγικές ανάγκες των χρηστών. Η συλλογή δημιουργήθηκε με αγορές του έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, διαδικασία που αποτελεί τον κύριο τρόπο ενημέρωσης και εμπλουτισμό της, καθώς και από δωρεές από διάφορους φορείς και μεμονωμένους δωρητές φίλους της Βιβλιοθήκης.
Η γλώσσα των τεκμηρίων είναι κυρίως η ελληνική. Κάποια από τα τεκμήρια είναι στη αγγλική και γερμανική γλώσσα. Η συλλογή είναι ανοικτής και ελεύθερης πρόσβασης.
Η συλλογή της Βιβλιοθήκης σήμερα αριθμεί 9.000 τόμους βιβλίων και 50 περίπου τίτλους περιοδικών και εφημερίδων. Αναλυτικότερα η συλλογή περιλαμβάνει:

  • Βιβλία που καλύπτουν όλη την ανθρώπινη γνώση (Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Θρησκεία, Οικονομικά Μαθηματικά, Τέχνες, Ιστορία, Γεωγραφία κλπ).
  • Πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, οδηγούς, χάρτες κλπ.).
  • Ελληνική και Ξένη λογοτεχνία.
  • Συλλογή από παιδικά και εφηβικά βιβλία.
  • Εκπαιδευτικά βιβλία για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
  • Περιοδικά και εφημερίδες

Η μηχανογράφηση του υλικού ξεκίνησε το 2006. Για την ηλεκτρονική επεξεργασία και καταχώρηση του υλικού της χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.6 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Το πρόγραμμα, διέθεσε δωρεάν στη Βιβλιοθήκη το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Για την καταλογογράφηση του υλικού η Δημοτική βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται το διεθνές σύστημα AACR2 (Anglo-American Cataloging Rules, 2nd ed.). Η θεματική ευρετηρίαση ακολουθεί τον κατάλογο θεματικών επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και το Sears List of Subject Headings. Για τη διαδικασία της ταξινόμησης χρησιμοποιεί το σύστημα Dewey. Είναι ένα ταξινομικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολλές βιβλιοθήκες παγκοσμίως. Η ταξινόμηση είναι ουσιαστικά μία τεχνική εργασία, η οποία έχει ως στόχο της τον ορισμό της θέσης ενός βιβλίου μέσα σε μία βιβλιοθήκη. Το Dewey χωρίζει την ανθρώπινη γνώση σε 10 κατηγορίες. Κάθε μία κατηγορία χωρίζεται σε 10 διαιρέσεις από 0 έως 9 και κάθε διαίρεση σε 10 τμήματα:

000 — Γενικά θέματα-Η/Υ-Βιβλιοθηκονομία

100 — Φιλοσοφία-Ψυχολογία-Λογική-Ηθική

200 — Θρησκεία-Μυθολογία

300 — Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία – Δίκαιο – Εκπαίδευση Λαογραφία)

400 — Γλώσσα-Λεξικά

500 — Θετικές επιστήμες (Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία – Γεωλογία)

600 — Εφαρμοσμένες επιστήμες (Ιατρική – Μηχανική – Γεωργία – Τεχνολογία)

700 — Τέχνη (Αρχιτεκτονική – Γλυπτική – Ζωγραφική – Μουσική – Αθλητισμός)

800 — Λογοτεχνία

900 — Γεωγραφία-Ιστορία-Βιογραφίες

O Ηλεκτρονικός Κατάλογος (OPAC – Open Public Access Catalogue) της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίου Αθανασίου χρησιμοποιείται για την αναζήτηση του υλικού που είναι διαθέσιμο στη συλλογή.