Υπηρεσίες

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δανεισμός

Ο δανεισμός είναι η βασική και κύρια λειτουργία κάθε Βιβλιοθήκης. [..]

Πρόσβαση σε έντυπα περιοδικά και εφημερίδες

Η βιβλιοθήκη διαθέτη συλλογές Κυπριακών περιοδικών και εφημερίδων [..]

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Η βιβλιοθήκη διαθέτη συλλογές Κυπριακών περιοδικών και εφημερίδων [..]

Βάσεις Δεδομένων

Προσφέρετε πρόσβαση σε ελεύθερες βάσεις δεδομένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα [..]

Ρωτήστε τον υπάλληλο

Υπηρεσία απάντησης σε ερωτήματα του κοινού, που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει [..]

Φωτοτυπίες

Στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα όπου οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να [..]