Ωράριο Λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης:

Ημέρες Ωρες
Δευτέρα
Κλειστή
Τρίτη
Κλειστή
Τετάρτη
18:30-20:30
Πέμπτη
Κλειστή
Παρασκεύη
Κλειστή
Σάββατο
09:00 – 16:00
Κυριακή
Κλειστή