Οδηγίες σύνδεσης και αναζήτησης στον OPAC κατάλογο

O ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC – Open Public Access Catalogue) της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίου Αθανασίου χρησιμοποιείται για την αναζήτηση του υλικού που είναι διαθέσιμο στην συλλογή.

Στόχος του καταλόγου (OPAC) είναι να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες και αναγνώστες να αναζητήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται, έστω και αν γνωρίζουν μόνο ένα στοιχείο του τεκμηρίου/βιβλίου, αναζητώντας με Λέξη Κλειδί, Τίτλο, Συγγραφέα, Θέμα, ISBN κτλ. 

Εκτός τον εύκολο εντοπισμό των τεκμηρίων ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει και την κατάσταση του τεκμηρίου που τον ενδιαφέρει δηλ. αν το υλικό δανείζεται ή όχι, να γνωρίζει τη ημερομηνία επιστροφής του υλικού, να κάνει κράτηση σε ένα τεκμήριο που χρειάζεται και τέλος να ανανεώσει υλικό που είναι ήδη χρεωμένος χωρίς να επισκεφτεί το χώρο της βιβλιοθήκης.